MENU
  • Merancang dan mengawal pembangunan

  • Memberi perkhidmatan/mengawal kebersihan persekitaran

  • Merancang, melaksanakan, menyelenggara serta menggalakkan program pengindahan taman

  • Merancang dan melaksanakan program infrastruktur kemudahan awam dan sosial

  • Melaksanakan kemudahan perniagaan, perdagangan dan perumahan